สมทบทุนเกี่ยวกับมูลนิธิ

มะเร็งกระดูก

“กองทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูก มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน”

โรงพยาบาลสนาม

“กองทุนโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลเลิดสิน”

การแพทย์ฉุกเฉิน

“กองทุนเพื่อการแพทย์ฉุกเฉิน มูลนิธิ โรงพยาบาลเลิดสิน”

ผู้ป่วยยากไร้

“กองทุนเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสและยากไร้ มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน”

Request a Free Call Back

_

  บริจาคโดยตรง

  สามารถบริจาคได้โดยตรงที่ มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน
  อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ห้อง 103

  บริจาคผ่านธนาคาร

  โอนเข้าบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน”
  เลขที่บัญชี 022-1-06738-8
  ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม

  การรับใบเสร็จรับเงิน

  กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

  เพื่อขอรับใบเสร็จมาที่

  Line : 0983060663

  E-mail : Lerdsin_4410@hotmail.co.th