ขอบคุณทางมูลนิธิ ที่มอบชีวิตใหม่ให้กับผมและครอบครัว ให้ได้มีโอกาสทำตามความฝันและตอบแทนพระคุณพ่อแม่อีกครั้ง

ธนพล จักรสุมาลย์
ติดโควิดช่วงระบาดในประเทศหนักๆ ได้รับการประสานงานช่วยเหลือจนหายดีจากมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสินค่ะ
อัมพร สุขสีทอง
จากผู้ป่วยมะเร็งกระดูกในวันนั้น… สู่นักศึกษาแพทย์รามาในวันนี้
จิรัชญา มงคงสุทธิ์