ติดต่อมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน

มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่ 190 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-235-7337 , 02-353-9626
E-mail : Lerdsin_4410@hotmail.co.th
Line : 0983060663

ส่งข้อความถึงมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน