ของที่ระลึกการกุศล

มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสินในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดจำหน่ายเหรียญที่ระลึกอาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างเมื่อปี 2539 ผลิตจากประเทศเยอรมณี มีอยู่จำนวนจำกัด