มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน

จากปัญหาการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่เพียงพอ

ต่อการรองรับผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ขณะเดียวกัน

มีผู้ประสงค์ขอบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือในโครงการต่างๆ เป็นจำนวนมาก

นพ. อนันต์ เสรฐภักดี

ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน

วัตถุประสงค์ของการบริจาค

icon-01

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

icon-02

สนับสนุนในการจัดหาเครื่องมือแพทย์

icon-03

พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ (ด้านการอบรมและวิจัย)

กองทุนต่างๆ

โรงพยาบาลสนาม ผู้ป่วยโควิด 19

โครงการรับบริจาค

โครงการเพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูก

_
มะเร็งกระดูก

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบ “กองทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูก มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน”

โครงการโรงพยาบาลสนามเพื่อผู้ป่วยโควิด

_
โรงพยาบาลสนาม

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบ “กองทุนโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลเลิดสิน”

โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน

_

“กองทุนเพื่อการแพทย์ฉุกเฉิน มูลนิธิ โรงพยาบาลเลิดสิน”

โครงการผู้ป่วยยากไร้

_
ผู้ป่วยยากไร้

“กองทุนเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสและยากไร้ มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน” เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

ภาพการรับบริจาค

มะเร็งกระดูก

      มะเร็งกระดูกปฐมภูมิมีหลายชนิด ชนิดที่พบบ่อยที่สุดมีชื่อว่า osteosarcoma ซึ่งพบได้บ่อยที่กระดูกบริเวณรอบเข่า ในเด็กตอนปลายและวัยรุ่น ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการรักษาที่เหมาะสมที่ทำให้ผู้ป่วย 65% มีโอกาสรอดชีวิตที่ 5 ปี และ ผู้ป่วย 60% มีโอกาสรอดชีวิตที่ 10 ปีนับจากวันที่เริ่มรักษา หลังจาก10 ปี ไปแล้วมักไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคนี้ หน่วยเนื้องอกและมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน ได้ริเริ่มพัฒนาระบบการรักษา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงวันนี้ เราพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งจนได้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งกระดูก osteosarcoma ที่ 68% ที่ 5 ปี ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแล้ว

บริจาคเพื่อช่วยผู้ป่วยมะเร็งกระดูก

atropredic-lerdsin

กองทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูก

             จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งกระดูกให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน มีการช่วยเหลือเรื่องค่าเดินทาง ค่าส่งตรวจเลือดที่ต้องออกไปส่งตรวจนอกโรงพยาบาลและเบิกไม่ได้ ค่ายาราคาแพงนอกบัญชีในผู้ป่วยบางราย รวมทั้งจัดซื้อโลหะทดแทนกระดูกให้แก่ผู้ป่วยบางรายที่ขัดสน ให้การสนับสนุนการจัดทำระบบการลงทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งกระดูก และสนับสนุนอุปกรณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยและการดำเนินงานของหน่วยเนื้องอกและมะเร็งกระดูก

atropidiccancer2
atropidiccancer1
การจัดกิจกรรม Lerdsin Sarcoma Day เพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูกปฐมภูมิ วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ.ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน รวบรวมเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูกโรงพยาบาลเลิดสิน มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน

ช่องทางการบริจาค

บริจาคด้วยตนเอง

สามารถบริจาคด้วยตนเองได้ที่
มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ห้อง 103

บริจาคผ่านธนาคาร

บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน
ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม
เลขที่บัญชี 022-1-06738-8

ส่งแบบฟอร์มการบริจาคหรือหลักฐาน


ทุกการให้มีความหมาย

คุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพของประเทศไทยด้วย

“พลังแห่งการให้” ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน

เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน