“กองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน”

ผู้ป่วยยากไร้

ร่วมบริจาคเพื่อสมทบ
“กองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน”
ได้ที่ มูลนิธิรพ.เลิดสิน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก
ห้อง 103 (แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว)
โทร.02-235-7337