“กองทุนโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลเลิดสิน”
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบ
“กองทุนโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลเลิดสิน”
ได้ที่ บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 022-1-06738-8

 “และสามารถส่งหลักฐานการบริจาคเพื่อขอรับใบเสร็จได้ที่ ไลน์ 0983060663

(ระบุบริจาคเพื่อโรงพยาบาลสนาม) ”