“กองทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูก รพ.เลิดสิน”

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งกระดูกให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน ซึ่งมีโครงการต่างๆ เช่น

  • โครงการ Sarcoma Fast track เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว
  • โครงการ Lerdsin Sarcoma Day โดยจัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งกระดูก ได้ทำความรู้จักกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
  • สนับสนุนค่ากระดูกและข้อโลหะในผู้ป่วยเนื้องอกและ
    มะเร็งกระดูกในบางรายที่ขัดสน
  • ช่วยเหลือเรื่องค่าเดินทางของผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนและ
    มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ให้สามารถเดินทางมารักษา
    ที่โรงพยาบาลเลิดสิน ได้ตรงตามที่หมอนัดหมาย
ร่วมบริจาคเพื่อสมทบ “กองทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูก รพ.เลิดสิน” ได้ที่
มูลนิธิรพ.เลิดสิน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก ห้อง 103 (แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว) โทร.02-235-7337