ไม่มีหมวดหมู่

กองทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูก

กองทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูก จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งกระดูกให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ได้มาตรฐานมีการช่วยเหลือเรื่องค ... อ่านต่อ